վերլուծում ենք առակներ

《Մուտք》ճամբարի ընթացքում մենք ընկեր Հրիփսիմեի հետ սովորեցինք մի քանի առակ:

Ծովի գորտերի մասին

Գորտերը գիտեին, որ չեն կարող գնալ ցամաք“` չնայած դրան գորտերը գնացին ցամաք և սատկեցին:

Այս առակը սովորացնում է, որ մարդը պետք է իմանա իր կարողությունները: